Python cmath.nanj 常量

实例

打印 nanj 的值:

  1. #导入 cmath 库
  2. import cmath
  3. # 打印 nan 的值
  4. print (cmath.nanj)
  5. print (type(cmath.nanj))

定义与用法

cmath.nanj 常量返回一个复杂的 nan(不是数字)值。此值的实部为 0,nan 为虚部。

nanj 常量相当于 complex(0.0,float("nan")


语法

  1. cmath.nanj

技术细节

返回值:一个 complex 值,nan(不是数字)
Python 版本:3.6

分类导航